Varna uporaba interneta v podjetjih

Uporabi interneta se v podjetjih ni mogoče izogniti. Če morda zaposleni pri svojem delu ne uporabljajo računalnikov, pa imajo skoraj vsi pametne telefone z dostopom do interneta. To pa je dovolj, da lahko zaradi neustrezne uporabe lahko pride do škode, ki jo poleg zaposlenega trpi tudi podjetje. V oddelkih, kjer pa so računalniki osnovno delovno orodje, pa so zaposleni izpostavljeni številnim tveganjem, povezanim z uporabo interneta.

Na splošno lahko rečemo, da je zavedanje o tveganjih in pasteh uporabe interneta med večino ljudi zelo majhno in uporabniki interneta lahko hitro postanejo žrtve prevar ali zlorab. Če se to zgodi v podjetju, je lahko oškodovano, škoda pa lahko znaša od nekaj sto do nekaj deset tisoč evrov. Zato je ključnega pomena, da se zaposleni znajo sami zaščititi pred nevarnostmi in znajo prepoznavati tveganja s katerimi se srečujejo pri uporabi e-pošte, obiskovanju spletnih strani, uporabi aplikacij na mobilnih telefonih in pri komuniciranju preko spleta.

Osveščanje o tveganjih in pasteh pri uporabi interneta, računalnikov in mobilnih telefonov je dobra naložba za vsako podjetje kot tudi za vsakega posameznika.

Predavanje »Varna uporaba interneta za podjetja« je zasnovano tako, da ima pozitivne učinke za zaposlene in podjetje. Namenjeno je vsem zaposlenim, ki uporabljajo internet na delovnem mestu in v zasebnem življenju.

Področja, ki jih predavanje pokriva:

  • Kaj je internet in kako deluje,
  • Najpogostejše nevarnosti in zaščita (virusi, e-poštne prevare, zavajajoči oglasi, prevare pri nakupovanju,...),
  • Gesla (kraje gesel, pomen gesel, dobra gesla),
  • Objavljanje na internetu (varovanje poslovnih skrivnosti, varovanje osebnih podatkov),
  • Navezovanje stikov preko spleta,
  • Spletno nasilje,
  • Zasvojenost.

Predavanje traja 90 minut. Časovno in vsebinsko ga lahko prilagodimo zahtevam naročnika.

Cena od 200 € dalje.