ARNES delavnica MOST-V srečanje v živo

Smo certificirani zunanji izvajalec ARNES MOST-V delavnic »Srečanje v živo« za osnovne in srednje šole. MMOST-V je Arnesov spletni tečaj o varni rabi interneta in naprav in je namenjen predvsem zaposlenim v šolstvu in drugih izobraževalnih ustanovah, udeležijo pa se ga lahko tudi drugi. Tečaj se izvede vsako leto spomladi (marca) in jeseni (novembra).

Tečaj poteka tri tedne preko spletne skupnosti SIO in se zaključi s »Srečanjem v živo,« na katerem udeleženci rešujejo praktične primere težav in incidentov, s katerimi se je mogoče srečati na šolah. Srečanje v živo poteka od 90 do 120 minut, odvisno od velikosti skupine in pripravljenosti na diskusijo. Delavnica je zaključni korak spletnega tečaja in je pogoj za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju in s tem ene točke, priznane s strani ministrstva pristojnega za šolstvo.

Cena izvedbe pri naročniku: 40 € + potni stroški.

Za naročila in dodatne informacije nam pišite na preslica@preslica.si ali pa nas pokličite na 068 159 503.