Podčrtane povezave v besedilu ali ne

  • Objavljeno: 06. 09. 2017

Na začetkih uporabe interneta so bile v besedilih na spletnih straneh uveljavljene podčrtane povezave v modri barvi. Šele z razvojem spletnih strani je prišlo do sprememb, ko so povezave začele dobivati druge barve, oblikovalci pa so se odpovedali podčrtanju.

Videz prvotnih modrih podčrtanih povezav je danes zastarel in pri oblikovalcih nezaželen. Pri oblikovanju spletnih strani, kjer se pogosto teži k oblikovalskim presežkom, morajo biti povezave v besedilih v skladu s siceršnjo podobo spletnega mesta. Pri tem pa se postavi vprašanje, kako vplivajo na bralce povezave, ki niso podčrtane.

Raziskava, ki so jo opravili pri Nielsen Norman Group je pokazala, da odsotnost črte pri povezavah v besedilu nima večjega vpliva na odzivnost bralcev. Izkazalo se je, da je pomembno, da so povezave drugače obarvane od besedila, pri tem pa mora biti dovolj kontrasta. Slab kontrast oteži bralcem prepoznavanje povezav in s tem se zmanjša odzivnost.