Oblikovanje spletnih strani za strokovno publiko

  • Objavljeno: 15. 08. 2017

Vsaka ciljna publika ima svoje zahteve glede oblikovanja spletnih mest. Primeren dizajn spletnih strani za strokovnjake, raziskovalce in znanstvenike ima enostavno podobo z malo grafičnimi elementi in nekoliko grob videz. Za splošno javnost so takšne strani dolgočasne, strokovni javnosti pa privlačne, saj so osredotočene na podajanje informacij in znanja, ne pa na videz.

Ena izmed največjih napak, ki jo številni naročniki in oblikovalci spletnih mest pogosto zagrešijo, je, da ne prilagodijo podobe spletnih strani ciljni publiki. Vse prepogosto želijo narediti spletno mesto všečno čim več ljudem, namesto, da bi ga naredili všečnega ciljni publiki.

Vsaka ciljna publika ima svoje zahteve glede podobe. Če oblikujemo spletno mesto, ki je namenjeno raziskovalcem, akademikom in drugim znanstvenikom, je smiselno pozabiti na splošne trende oblikovanja in se posvetiti njihovim zahtevam. Ta tip publike je namreč navajen na spletna mesta, ki ponujajo predvsem informacije, manj poudarka pa je na podobi. Če pogledamo znanstvene članke v znanstvenih revijah, spoznamo, da so z oblikovalskega vidika »dolgočasni.« Prevladuje besedilo z jasno oblikovanimi naslovi in podnaslovi, grafi in preglednice ter tu in tam kakšna fotografija ali nazorna risba.

Nielsen Norman Group je naredila raziskavo, s katero so ugotavljali, kaj je za strokovnjake pomembno, kadar obiskujejo spletne strani. Glavna ugotovitev je, da morajo biti besedila pregledna, in pisana čim bolj na način, kot velja za objave v znanstvenih revijah. V sklopu tega priporočajo:

  • čim krajše naslove,
  • jasno strukturo besedila z mednaslovi,
  • jedrnate povzetke,
  • izpuščanje uvodnega besedila,
  • grafe in tabele,
  • enostaven dizajn.

Glede podobe so ugotovili, da ima najboljši učinek enostaven in grob dizajn, ki deluje nekoliko zastarelo. Tako imajo najboljši učinek strani s črnim besedilom na beli podlagi, z malo grafičnimi elementi in pisavo Times New Roman. Zelo izpiljena podoba strokovnjake odvrača, saj jim vzbuja občutek, da je bilo več truda vloženega v podobo, kot pa vsebino.