Spletno mesto Študijski krožki

  • Objavljeno: 22. 06. 2017
  • Študijski krožki - naslovnicaURL: sk.acs.si
  • Naročnik: Andragoški center RS
  • oktober 2016 -
  • Tip: informacijsko spletno mesto
  • Storitve: postavitev CMS, izdelava načrta spletnega mesta, programiranje grafične podobe, ki jo je pripravil zunanji izvajalec, vzdrževanje CMS, vnašanje vsebin.

Naročnik je želel prenoviti obstoječe spletno mesto v najkrajšem možnem času, na način, ki omogoča kasnejše enostavno vsebinsko širjenje.

Študijski krožki

Izdelali smo načrt spletnega mesta, na osnovi katerega je oblikovalec izdelal podobo. Prilagodili smo CMS, prenesli vsebine iz obstoječega spletnega mesta in sprogramirali grafično podobo. Spletno mesto smo namestili na strežnik, ki ga je zagotovil naročnik in prevzeli vzdrževanje CMS. Celotno spletno mesto je bilo izdelano v sedmih dneh.

Od naročnika smo prevzeli vzdrževanje vsebin. Na osnovi poslanih gradiv pripravimo vsebine in jih objavimo na spletnem mestu.

Oznake: