Spletno mesto Znamenja trajnosti - svetovanje

  • Objavljeno: 22. 04. 2017
  • Znamenja trajnosti - vstopna stranURL: /
  • Naročnik: Andragoški center RS
  • junij 2014, november 2016
  • Tip: informacijsko spletno mesto
  • Storitve: svetovanje.

Naročnik je želel postaviti spletno mesto, ki bi omogočalo informiranje javnosti o vidikih trajnosti v družbi, del spletnega mesta, zaprtega za javnost, pa bi bila zbirka gradiv, namenjena udeležencem izobraževanj o trajnosti.

V prvi fazi smo izdelali vsebinsko zasnovo spletnega mesta in načrt spletnega mesta (wireframe). V drugi fazi smo naročniku svetovali pri delu z zunanjim izvajalcem, ki je izdelal grafično podobo in postavil spletno mesto.

Oznake: