Spletno mesto Safe.si

  • Objavljeno: 24. 03. 2017
  • Safe.si 2013 vstopnaNaročnik: Fakulteta za družbene vede
  • december 2013
  • Tip: informacijski spletni portal.
  • Storitve: postavitev CMS, prenos vsebin in izdelava grafične podobe na podlagi predloge, ki jo je posredoval naročnik.

Naročnik je želel obstoječe spletno mesto prenesti na odprtokodni CMS Drupal in spremeniti njegovo podobo.

Na osnovi posredovanih načrtov spletnega mesta (wireframe) in izrisa grafične podobe, smo grafično podobo prilagodili zahtevam CMS in naročnikovim željam. Postavili smo CMS in ga prilagodili zahtevam naročnika in v celosti prenesli vsebine iz obstoječega spletnega mesta. Spletno mesto smo namestili na strežnik, ki ga je priskrbel naročnik.

Oznake: