Postopek izdelave spletnega mesta

  • Objavljeno: 30. 05. 2016

Izdelava spletnega mesta zahteva določen čas in mora potekati po določenih korakih, če želimo izdelati uspešno spletno mesto. Posamezne korake moramo izvesti ne glede na velikost spletnega mesta, torej ali gre za majhno predstavitveno spletno stran ali pa za velik informacijski portal, je pa mogoče pri manjših spletnih mestih določene korake združevati.

Marsikateri naročnik želi imeti spletno mesto postavljeno »včeraj,« saj ga »nujno« potrebuje za promocijo podjetja, izdelka ali storitve. Seveda je mogoče spletno mesto izdelati zelo na hitro, vendar pa so takšna mesta običajno nepremišljena, do uporabnikov neprijazna in ne dosežejo želenega učinka.

Sama izdelava spletnega mesta je relativno dolgotrajni proces, v katerem morajo določene ideje dozoreti. Pri prenovi enega izmed zelo obsežnih slovenskih spletnih portalov smo potrebovali 3 mesece, preden smo prenovo predali izvajalcu, ki je dejansko izrisal podobo in postavil spletno mesto na sistemu za upravljanje z vsebinami. V tem času smo na številnih sestankih ekipe, ki je pri prenovi sodelovala, pretehtavali številne možnosti in iskali rešitve za zapleteno vsebinsko strukturo. Prenova je zorela in na koncu smo imeli izdelan obsežen načrt prenove, ki se je močno razlikoval od prvih osnutkov.

Ne glede na to, ali gre za prenovo spletnih strani ali za izdelavo novih spletnih strani, je smiselno in praktično iti preko določenega postopka, kjer mora naročnik tesno sodelovati ves čas, določene korake, pa mora narediti sam.

1. Določitev namena

Prvi korak je določitev namena spletnega mesta oz. spletnih strani. Vprašamo se, kaj želimo doseči. Gre za prodajo izdelkov, promocijo načina razmišljanja, informiranje o novostih ali informacijski portal. Nato je pomembno, ali gre za spletno stran kratkega trajanja ali bo njena življenjska doba dolgotrajnejša.

2. Priprava vsebinske strukture

Pripraviti je treba pregled vsebin. V tej fazi je smiselno izdelati vsebinski načrt. To je lahko zelo dolgotrajen proces, ki pa mora biti tehtno izveden. V tem koraku se je že smiselno posvetovati z izvajalcem, ki bo oblikoval in postavil spletno mesto. Na osnovi vsebine bo lahko podal vizijo, spletnega mesta, ki bo povratno vplivala na vsebinsko strukturo.

3. Določitev vsebinskih elementov

Ko je vsebinska struktura postavljena, je treba določiti dodatne vsebinske elemente, ki bodo na posameznih straneh (npr.: galerije, priporočene vsebine,...).

4. Izdelava načrtov spletnih strani (wireframe – WF)

Načrti spletnih strani so najpomembnejše orodje pri izdelavi spletnih strani in nanje se pogosto pozablja. Številni, predvsem cenejši izvajalci, ne želijo izdelati načrtov spletnih strani, ker je to zamudno. Če je pri majhnih spletnih mestih mogoče shajati brez načrtov, pa so pri obsežnejših obvezni. V načrtu lahko predvidimo, kako bo spletna stran oblikovana, kje in kako bodo prikazane posamezne vsebine in lahko odkrijemo morebitne napake. Popravljanje načrtov je enostavnejše in cenejše, kot pa že izdelanih spletnih mest.

Primer načrta spletne strani - wireframe

Načrt spletne strani

5. Izdelava podobe spletnega mesta

Načrte spletnega mesta predamo oblikovalcu, ki na njihovi osnovi izriše podobo. Lahko pripravi več predlogov, pomembno pa je, da na tem mestu naročnik čim bolj jasno opiše svoje želje oz. zahteve. Če naročnik pusti oblikovalcu prosto pot (ne posreduje želja in zahtev), potem oblikovalec naredi podobo po svoji viziji, ki pa ne bo nujno v skladu z naročnikovimi pričakovanji. V tem primeru lahko pride do zapletov, slabe volje in dodatnih stroškov.

6. Postavitev spletnega mesta

Izdelano podobo, načrte in vsebinsko strukturo prevzame izvajalec, ki bo na njihovi osnovi postavil spletno mesto. V tem koraku mora biti naročnik izvajalcu ves čas na voljo, za dodatna pojasnila.

7. Testiranje spletnega mesta

Zadnji korak izdelave je testiranje spletnega mesta. To lahko izvede naročnik ali pa zunanji izvajalec. V tem koraku je treba preklikati celotno spletno mesto, preizkusiti vse funkcionalnosti in ugotoviti, ali spletno mesto deluje, kot je bilo zamišljeno. Vse odkrite napake je treba poslati izvajalcu, ki je postavil spletno mesto, da jih odpravi.